Ìrẹtẹ̀ Méjì.

Ìrẹtẹ̀ Méjì.

Do you know why people say Ọbá wàjà (the monarch climbed the rafter) and not Ọbá kú (the monarch died)?

You will find the answer to the riddle in Ìrẹtẹ̀ Méjì.

Orunmila was a monarch, who gave birth to several other monarchs including Alárá, Ajerò, Ọlọ́wọ̀ and several others.

You will also find out in Ìrẹtẹ̀ Méjì why Yoruba people (ọmọ a yọ orù bá wọn tọ́jú) do not die, but climb the rafter.