Orin Yorùbá: Yoruba Hymn:

Orin Yorùbá: Yoruba Hymn:

YORÙBÁ DÌDE

Ọmọ Yorùbá ẹ dìde

Dìde, dìde, dìde.

Ẹyin Yorùbá ẹ dìde

Dìde, dìde, dìde.

Gbogbo Yorùbá ẹ dìde

Dìde, dìde, dìde.

Ọjọ́ ti pé, ẹ dìde

Dìde, dìde, dìde.

Ẹ má sùn mọ́, ẹ dìde

Dìde, dìde, dìde.

Iṣẹ́ ti yá, ẹ dìde

Dìde, dìde, dìde.

Èrù ò bà wá, ẹ dìde

Dìde, dìde, dìde.

Àyà ò fò wá, ẹ dìde