THE TRUTH

You shall know the truth, and the truth will set you free.

The rubber is beginning to bite the tarmac.

‘Ògidi ọmọ Yorùbá ni mí, mò fẹ́ràn èdè àti àṣà Yorùbá púpọ̀’.

Ẹ wo ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fídíò bi Mike Ifabunmi ọmọ Brazil ṣe n ki ifá bíi …

https://bbc.in/2PXzwxL
Interested in some of my published works?

Similar Posts

Leave a Reply